Start

Klubben mitt i stan

Välkommen till oss!

Nyheter:

Nya rutiner för medlemskap

Fr o m 2019-01-09 sköts June Hundklubbs medlemshantering av SKK.

Befintliga medlemmar kommer att få inbetalningskort och medlemskort direkt från SKK.

Se mer under Medlem.


Kallelse

till

June Hundklubbs


ÅRSMÖTE


i Studiefrämjandets lokaler, Rosenbergsgatan 6, Jönköping

onsdagen den 6 februari kl 19.00


Ev motioner skall vara styrelsen (kassor@junehundklubb.se) tillhanda

senast den 13 januari 2019.


Anmälan till:

kassor@junehundklubb.se senast den 3 februari 2019


Välkommen!
Resultat och bilder från June Hundklubbs inofficiella utställning

den 1 maj 2018

under Utställning

BIS-vinnare:

Irländska terriern Merrymac Extra Edition

 med sin ägare Mari Helene Opdal

och domarna Johan Sandström och Helén Wieslander


Copyright © June Hundklubb. All Rights Reserved