Medlem

Klubben mitt i stan

Medlemsinformation

 

Medlemsavgifter

 

150,- kr/fullbetalande medlem per kalenderår

75,- kr/familjemedlem

Avgiften betalas in på Plusgironummer: 57 37 35 - 8

 

Skriv namn och personnummer även på ev familjemedlem på inbetalningen.

 

 

Copyright © June Hundklubb. All Rights Reserved